הגן העתידי. הרחבה

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב, אמר: "העתיד כבר כאן ילדים פרואקטיביים הם ילדים המעורבים בעשייה החינוכית יוזמים, מובילים תהליכים בתוך חברת הילדים, שותפים בקבלת החלטות בתחומים שונים משנים את הסביבה הפיזית של הגן ומשפיעים על תרבותו
טיפוח ערכים של נתינה, חמלה ואחריות חברתית בגן העתידי הצוות החינוכי הצוות החינוכי והילדים ממציאים את הבלתי צפוי ומשפיעים על המרחב החינוכי

הרחבה

מעניק להם תחושה של מסוגלות, מתפעל מהרעיונות והיוזמות שלהם ומשתף אותם בעשייה החינוכית.

4
מרחב יצרנות בגן
עוד צעד מבורך לחיזוק 'גאוות היחידה' של תושבי השכונה
הרחבה
מודל הגן העתידי משקף את ההיבטים הללו, בסביבות למידה חדשנית ומאפשרת, שמעודדת למידה עצמאית, יזמות וביטוי אישי"
פינת התרגעות ומתחם זאת גן העתיד מגיע לשכונת עלייה בכפר סבא
הן למעשה מייצרות את מה שהן מלמדות
הכוונה היא להחזיר את כוחות הייצור והיצירה לאדם ולקהילה באמצעות שילוב חדשנות, כלי ייצור נגישים ותרבות של עבודה שיתופית
הן למעשה מייצרות את מה שהן מלמדות

הרחבה

הצוות החינוכי בגן העתידי הוא צוות פרואקטיבי, יוזם, מעורב ומעודד בעצמו מעורבות של ילדים.

26
הרחבה
לפיכך, נדרשת התאמה חינוכית ופדגוגית שתתייחס למקומו של הידע, למיומנויות הנדרשות בעידן זה ולערכים לאורם יתחנכו הילדים
מרחב יצרנות בגן
הילדים הנמצאים בגנים בעידן הנוכחי, מכונים "דור האלפא", נולדו לתוך עולם מורכב ודינמי, עולם בו הידע נגיש לכולםבכל מקום ובכל זמן
פינת התרגעות ומתחם זאת גן העתיד מגיע לשכונת עלייה בכפר סבא
התייחסות לכל המרחבים בסביבת הגן כמרחבים חינוכיים המאפשרים למידה בכל זמן ובכל מקום