חדשות בעברית קלה. מבדק בעברית לעולים חדשים

עוסקת באופן בדיקת התלמיד ובהערכת יכולתו לקרוא בקול טקסט קצר בעברית, מנוקד ושאינו מנוקד כאן תוכלו למצוא קישורים לאולפנים השונים ברחבי המדינה וכן חומרי לימוד מתוקשבים ומבחנים לתרגול
החדשון שפותח באגף לחינוך מבוגרים הוא כלי עכשווי, ייחודי ועדכני המשתלב בתכנית התקשוב הלאומית

לימודים לעולים חדשים: חומרי לימוד, מבחנים ודפי עבודה

סגירתו של העיתון "שער למתחיל" של האגף לחינוך מבוגרים יצרה מחסור בידיעות חדשותיות ובכתבות העשרה בעברית קלה ועלה הצורך בפיתוח עיתון חלופי.

12
מבדק בעברית לעולים חדשים
זמין לקהל הרחב בכתובת זו:
תשעד/12 1.1
המבדקים בעברית לתלמידים עולים הלומדים בכיתות ג' - ט' פותחו בראמ"ה עבור אגף קל"ע קליטת עלייה ונכתבו בהתאמה לתכנית הלימודים בעברית כשפה שנייה משרד החינוך, תשס"ח — בדפוס
לימודים לעולים חדשים: חומרי לימוד, מבחנים ודפי עבודה
בכל שנה עולים לישראל אנשים רבים ממדינות שונות ברחבי העולם, על מנת להקים כאן את ביתם
שתי ההרצאות עוסקות בשני פרקים של מבדק לתלמידים עולים הנערכים באופן פרטני מורה-תלמיד: פרק השיח ופרק הקריאה בקול כמו-כן התלמיד נדרש במהלך הקריאה להתייחס לפיסוק ולתוכן באמצעות אינטונציה הנגנה מתאימה
ההרצאה כוללת הנחיות לגבי אופן בדיקת יכולות השיח בנסיבות 'כמו-טבעיות' - שיח בנושאים בענייני היומיום, ובנסיבות רשמיות למחצה - סיפור מקרה, הסבר ותיאור תמונה המבדק כולל טקסטים מעולם השיח העיוני וטקסטים מעולם השיח של הספרות המודרנית

תשעד/12 1.1

שליטה טובה בשפה בדרך כלל תקל על חיפוש ומציאת עבודה, על השלמת לימודים גבוהים ועל השתלבות מיטבית בחברה.

תשעד/12 1.1
הערכת המורה מתייחסת לקריאה בקול הכוללת זיהוי והגייה נכונה של מילים על-פי רמזים פונטיים עיצורים ותנועות וזיהוי מילים באופן מדויק ואוטומטי הבא לידי ביטוי בקצב ובשטף הקריאה
תשעד/12 1.1
חלק מהידיעות מוקלטות וכך הלומד יכול לא רק לקרוא אלא גם להאזין לעברית רהוטה ותקנית
תשעד/12 1.1
מתייחסת למטרת המבדק ולאופן הערכת כישורי השיח של התלמיד בעברית ויכולתו להציג מידע בעל-פה