אבישי בן חיים ארץ נהדרת. מפרומה מדליקה משואות

ביום רביעי נסיים לעשות טקסט דומה ואני מקווה לבדוק את כל התשובות של כל התלמידים עד יום ראשון כדי שתוכלו לעבור עם התלמידים על הטקסט ולחזק איתן את הדרכים לענות נכונה ובצורה מלאה רענן שקד מידיעות אחרונות התבטא בחריפות: "למה דוקטורים כמו אבישי בן חיים וגדי טאוב לא יכולים פשוט להגיד 'חבר'ה, אולי זה הגיל או מה, אבל הפכתי לאומני וגזעני, אל תשאלו אותי כיצד', ומוכרחים להמציא תיאוריות מופלצות ולחלוטין חסרות תוקף כמו 'ישראל השנייה' או 'המעמדות הניידים'? ווילנא תרפה אוזידה, שמואל בן יצחק די ויניציאה שס מדרש שמואל
ניצלתי את השיעור כדי לפתור ריב שהיה בהפסקה עם מרבית הילדים בעת משחק דוצ בול בטח לא כתבתי נכון לואיס תשג פורת, ישראל, 1886-1974 נ

ארץ ישראל על פי הנהגת הטבע

בשלב שלאחר מכן נמצא את הקשר שבין סבבת החיים לבין החיה.

3
מעמקים
שעה2-3-תורה חקלאות-קראנו את פרק ו להתאמן על הפרק הבא {לקרוא} שעה4-מתמטיקה-מי שלא סיים עמודים 97-98 לסיים
ארץ ישראל על פי הנהגת הטבע
ועד הכשרות ירושלים 5773 בית דין צדק העדה החרדית ירושלים
מה אכפת לכם שאני יוצאת עם דרוזי?
הילד שצעק במכס "המלך הוא עירום"
וגשל ירושלים תשנט הוצאת ספרים ח הרצל: "…על הגבעות מסביב אשר יוריקו בעבודתנו תשכון לה ירושלים חדשה נהדרת
בהמשך שבוע הבא אחלק אישורי יציאה לטיול ואני מבקשת שטפסים אלו יוחזרו אליי מוחתמים על ידי ההורים עוד טרם החזרה מהחופשה כדי שלא אצטרך לבקש אותם דקה לפני הטיול סיכום קבוצתי על הנושא הנבחר

מפרומה מדליקה משואות

המוזיאון כולל שיחזור חדר עבודתו של הרצל, מצגת אור-קולית, ויתקיימו בו סמינרים וסדנאות יצירה.

בבלפור ×›× ×¨××” לא שמחו × ×—×–×¨×”
תרג עטיה, יהודה בן נסים ארם צובא תרפד אופנהים, יהודה ליב בן יששכר בר הומבורג פר דער ה"א תצו אבן עטר, יהודה בן יעקב, 1655-1733 מקנאס תש בוים, דוד יהודה, 1865-1918 מונקאטש תרעב ברצפלד, בנימין וולף בן יהודה ליווא פיורדא תקסא אילנבורג, יהודה ליב בן עובדיה לובלין שסט ברוידא, יהודה אידל ירושלים תשלג יהודה ליב בן ישראל, מזולקוה זולקווא תקמ סטריזובר, יהודה בן צבי ירושלים תרפז אבן דנאן, יהודה פאס תרצה יהודה ליב בן ישראל, מזולקוה זולקווא תקמ פתיא, יהודה בן משה ישועה, 1859-1942 בגדד תרצג ברוידא, יהודה אידל ירושלים תשלג ליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דוד בני ברק תשסו לפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דוד בני ברק תשמט ליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דוד בני ברק תשסח הירשפלד, יהודה אריה בן ברוך ירושלים תרסב יהודה ליב בן יוסף, הלוי פיוטרקוב תרפח גלברד, יהודה צבי הירש בן משה יצחק מונקאטש תרסג הירשפלד, יהודה אריה בן ברוך ירושלים תרסב יהודה ליב בן יוסף, הלוי פיוטרקוב תרצב גלברד, יהודה צבי הירש בן משה יצחק פאדגורזע אצל קראקא תרסו בחבוט, יהודה בן אליהו ירושלים תשעה ליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דוד בני ברק תשע לפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דוד בני ברק תשנג שבתי, יהודה בן יצחק אבן קושטנטינא שג בורשטין, שמואל בן שמחה ורשה תרסג ברנדווין, משה יום טוב בן יעקב מרדכי מודיעין עילית 5773 ברנדווין, משה יום טוב בן יעקב מרדכי מודיעין עילית 5776 ארגס, יוסף בן עמנואל ליוורנו תקפז ארגס, יוסף בן עמנואל ליוורנו תקפז ווארשא תרסד פרגר, חיים יוסף אריה ב"ר משה אליעזר ווארשא תרסד אסולין, יוסף חיים ירושלים תשעה אינגבער, יוסף לייקווד תשסט יוסף אינגבער Spring Valley תשסג לשינסקי, ניסן יוסף בני ברק 5773 לשינסקי, ניסן יוסף בני ברק 5773 חיים יוסף אריה בן משה אליעזר פרגר ורשה תרמה חיים יוסף אריה בן משה אליעזר פרגר ורשה תרמה נבנצל, אלטר יחיאל בילגורי תרצט רוזנר, יחיאל פישל בן משה מנחם ירושלים תשסט גולדברג, צבי יעקב ניו יורק תרסא גולדברג, צבי יעקב בוסטון תרסא סגל, יעקב אליעזר בן יהודה ווארשא תרנ רישר, יעקב בן יוסף, 1670 לערך-1733 פראג תמט גורדון, יעקב בן יהודה ליב צפת תרעד פרידרמן, זלמן יעקב בן ברוך מרדכי, 1865-1936 תרסא רישר, יעקב בן יוסף, 1670 לערך-1733 פולנאה תקסב כהן, יצחק בן ברכה תוניס תרסה מלר, יצחק בן אליהו זולקווא תקסה מלר, יצחק בן אליהו זולקווא תקסה הלר, יצחק בן נחמן הוסיטין תרסו הוכנר, יצחק לובלין תרחצ שטרק, יצחק נתן פיוטרקוב תרעא לנדא, יצחק בן יהודה פרג תקצא סטולמן, יצחק דיטרויט תשא סטולמן, יצחק דיטרויט תשטז סטולמן, יצחק דיטרויט תשח שבדרון, יצחק בן שלום מרדכי, 1856-1919 ירושלים תרע שבדרון, יצחק בן שלום מרדכי, 1856-1919 ירושלים תרע סטולמן, יצחק דיטרויט תשא טויבש, יצחק איזיק לעמבערג תרנ ויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה, 1902-1989 ירושלים תשנג ויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה, 1902-1989 ירושלים תשנג ויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה, 1902-1989 ירושלים תשנו ויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה, 1902-1989 ירושלים תשנג ויס, יצחק יעקב בן יוסף יהודה, 1902-1989 ירושלים תשנג אפשטיין, פנחס בן ישעיהו, 1887-1969 ירושלים תרפג אפשטיין, פנחס בן ישעיהו, 1887-1969 ירושלים תרעד - תרפג גולדרט, יששכר בר פיעטרקוב תרסח גולדרט, יששכר בר פיעטרקוב תרסח גולדרט, יששכר בר פיעטרקוב תרסח ברוין, ישראל חיים מונקאטש תרסג מודובסקי, ישראל ירושלים תרץ קיהן, ישראל מנחם ירושלים תשמה ריך, ישראל ניו יורק תשכז ריך, ישראל ירושלים תשך ריך, ישראל ניו יורק תשכז ריך, ישראל ירושלים תשך קיהן, ישראל מנחם ירושלים תשמג ברוקשטין, ישראל נתן אלטר בן חיים יוסף לבוב תרלט הכהן, יוסף בן שניאור קושטנדיא שנז סיטון, דניאל ירושלים 5773 כץ, יהודה בן יעקב, מליסה פראג תקמח שבתי בן משה, הכהן פיורדא תקא פימנטל, אברהם, הכהן אמשטרדם תכח יחיאל מיכל בן אברהם, הכהן קראקא תרפח לויטרבך, אשר זליג בן יעקב בצלאל, 1826-1906 דרוהוביטש תרנב כץ, מיכאל בן ברוך דיהרנפורט תקלח רפפורט, מאיר בן שבתי קראקא תרעה הכהן, יוסף בן שניאור קוריגשמי שנח פימנטל, אברהם, הכהן אמשטרדם תכח כץ, יהודה בן יעקב, מליסה פראג תקמח שבתי בן משה, הכהן פיורדא תקא אנטוקולסקי, משה שמעון ווילנא תרסב כהנא, יוסף קרית ספר 5777 כהנא, יוסף קרית ספר 5774 כהנא, יוסף קרית ספר 5773 כהנא, יוסף קרית ספר 5770 כהנא, יוסף קרית ספר 5775 כהנא, יוסף קרית ספר 5769 כץ, דוד בן צבי הירש, ממטרסדורף מונקאטש תרמה כהן, יוסף חיים בן יהודה, 1851-1921 ירושלים תרסב כץ, דוד בן צבי הירש, ממטרסדורף מונקאטש תרמז כהן, יוסף חיים בן יהודה, 1851-1921 ירושלם תרעא כץ, יהודה בן יעקב, מליסה פרג תרצא כהנא, יוסף קרית ספר 5771 כהנא, יוסף קרית ספר 5771 שמואל בן יוסף, הכהן ויניציאה שנח שמואל בן יוסף, הכהן ויניציאה שנח כהנא, יוסף קרית ספר 5772 כהנא, יוסף קרית ספר 5770 כהנא, יוסף קרית ספר 5768 כהנא, יוסף קרית ספר 5772 קרפמן, מרדכי משה בהרי"ם ירושלים 5775 כהנא, ראובן גרשון וילנה תרם כהנא, ראובן גרשון ווילנא תרמ הכהן, רחמים חי חויתה בן חנינא, 1901-1959 ירושלים תשיח מיזלש, חנניה ליפה קליינווארדיין תרצח בלומנפלד, מאיר בן שלמה, 1905-1980 נוארק תשח רגנשברג, דב מנחם מקוב מז תרצו שריבמן, מרדכי בן עזרא סאיני תרצה שריבמן, מרדכי בן עזרא תל אביב תשז שריבמן, מרדכי בן עזרא תל אביב תשיז עליאש, מיכאל יחיאל בן יוסף לייקווד 5766 עליאש, מיכאל יחיאל בן יוסף לייקווד 5764 עליאש, מיכאל יחיאל בן יוסף לייקווד 5772 נימרק, אברהם יעקב ברוקלין תשכה אליהו בן שלמה, מימפולה ברדיטשוב חשד קנלר, אהרן שמואל לובלין תרסח שבתי, משה אליהו בן אברהם צבי ירושלם תשס ירושלימסקי, משה נחום בן בנימין ורשה תרמב איתן, משה זאב בני ברק תשסז איתן, משה זאב בני ברק תשע איתן, משה זאב בני ברק תשסז ברקוביץ, יואב בן בצלאל בני ברק תשסה אינפלד, נתן חיים בני ברק תשסז אינפלד, נתן חיים בני ברק תשסח אינפלד, נתן חיים בני ברק תשסח אינפלד, נתן חיים בני ברק תשסז ויל, נתנאל, 1687-1769 בילגורייא תרצו זמן, דוד צבי בילגוריי תרצד שנברון, מנחם מנדל בן אברהם קליוולאנד תרסו שנברון, מנחם מנדל בן אברהם קליוולנד תרסט שווארטץ, פינחס זליג בן נפתלי, הכהן, 1877-1944 ניו יורק תשכט שווארטץ, פינחס זליג בן נפתלי, הכהן, 1877-1944 נ
בנימין זאב הרצל מייסד הציונות המדינית וחוזה מדינת ישראל/מאת יפה נקר
אני אעלה את שני קבצים אלו ואת דף הסיכום שהוכן על ידי פורית אברמוב לתיקית קבצים
מפרומה מדליקה משואות
ווארשא תרלו מדרש אגדת בראשית