מספר סתמי. מספר סתמי ומין סתמי בעברית

פי מספר כפלי — אחרי פִּי יופיע מספר בזכר, כך למשל: פי שִׁבְעָה, פי עשרים וחמישָה אם כן, המספר הסתמי מציין את כל אלה שהמילה "מספר" מקדימה אותם או שאפשר להכניס לפניהם את המילה "מספר": אוטובוס מספר תשע; מספר הטלפון שלי הוא: שתיים שׁמונֶה חמש שֶבע תשע אַחַת; הוא גר ברחוב הכלנית מספר שלוש; עיין בעמוד מספר שבע
נראה אפוא שהמבנה שבו השם הנמנה מופיע רק אחרי השלם הוא קיצורו של המבנה שבו השם הנמנה מופיע הן אחרי השלם הן אחרי השבר

שם מספר

אַחַד-עָשָֹר אחרי 11 אין הבדל בין נפרד לנסמך אַחַת-עֶשְֹּרֵה אחרי 11 אין הבדל בין נפרד לנסמך 12.

17
חידון איך נכון לומר את המספר
בשברים כאלה משתמשים במספר הסתמי, כלומר בצורות נקבה
סתמי
שמות העצם הללו קשורים בעיקר ביחידות הניתנות למדידה שנה, יום, חודש, מטר, שקל, דולר, אחוז, קילו , וכן בשמות נפוצים מסוימים
הגה וצורות : שם המספר
בוועדת הדקדוק אף נטען שאין הבדל עקרוני בין המבנה 'מאה ואחד שקלים' — שבו השם הנמנה בא בצורת ריבוי 'שקלים' לאחר המספר 'אחד' — ובין המבנה 'שניים וחצי חדרים'
כמספר סתמי מובעים גם שמות המספר הבאים בצירופים כגון 'אוטובוס מספר אחת', 'בית מספר שתיים' לאחר הסימון לחצו שוב על הכפתור "העתק קטע למסמך עריכה"
השאלה הסבוכה כאן היא הפיצול במין הדקדוקי בין המספר השלם, שאמור להתאים לשם הנמנה, ובין השבר העשרוני שהוא למעשה מספר סתמי, כלומר בנקבה

שם המספר

הצעה מרחיקת לכת נוספת הייתה לראות במספר כולו מספר סתמי ולהשתמש תמיד בנקבה: 'שלוש נקודה עשרים ואחת אחוז ים '.

1
מספר סתמי
מספרו של קו האוטובוס הוא "תשע", ואין זה אומר שספרנו תשעה אוטובוסים; בדיוק כשם שהמשפט "עיין בעמוד שלוש" פירושו "עיין בעמוד מספר שלוש" ולא "עיין בשלושה עמודים"
סתמי
תשובה: מכרנו כבר שמונה עשר אלף ו מאתיים וחמישה עשר עותקים
סתמי
תשובה: בשבילי תמיד תהיה מספר אחת! אתר זה מכיל את הקורס ""