משתין בקיר. יוקרה

לא היה להם שום דבר רע לומר על אנשי בית נבל Our course of investigation in the present study will be first, to consider the meaning of lttTl 57
Perhaps the elders of Israel with whom Ahab consulted were also wicked חדרים מיוחדים לעשיית הצרכים רווחו כבר במצרים הקדומה, בסין, ובהודו

The Collocation משתין בקיר ועצור ועזוב and its Meaning, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft

כח וירכיבו אותו עבדיו, ירושלימה; ויקברו אותו בקבורתו עם-אבותיו, בעיר דויד.

5
ועד ההיסטוריה הגסה והמפוארת של הקללות הישראליות
Finally, we will finish our inquiry with a survey of the entire Collocation
The Collocation משתין בקיר ועצור ועזוב and its Meaning, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
האגדה מספרת כי בהידרשם לנקביהם, היו החיילים הפשוטים נאלצים לחפש עץ רענן, וכדי למנוע שימוש בשוגג במחראות הקצינים הם היו תולים על הדלת שלט לאמור "Officers Only" "קצינים בלבד" או בראשי-תיבות: "OO"
חיפוש בתנך
כה ויאמר, אל-בדקר שלישו, שא השליכהו, בחלקת שדה נבות היזרעאלי: כי-זכור אני ואתה, את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו, ויהוה נשא עליו, את-המשא הזה
בשלמא אצל שאול, אולי אפשר איכשהו לתלות את האשמה ברוח הרעה שהייתה מבעתת אותו, אבל מה נאמר על דוד??? בקרוב מוסרת החברה יושקו סניפים גם באנגליה, צרפת, פורטוגל ואוקראינה יז והצופה עומד על-המגדל ביזרעאל, וירא את-שפעת יהוא בבואו, ויאמר, שפעת אני רואה; ויאמר יהורם, קח רכב ושלח לקראתם--ויאמר השלום
נולדנו לבד, נמות לבד ונשתין לבד MLA Talmon, Shemaryahu, and Weston W

בכתיב מלא

כל מילה בהמשך הייתה מיותרת.

11
Sanhedrin 102b
יב ויאמרו שקר, הגד-נא לנו; ויאמר, כזאת וכזאת אמר אליי לאמור, כה אמר יהוה, משחתיך למלך אל-ישראל
משתין בקיר
לג ויאמר שמטוה, וישמטוה; וייז מדמה אל-הקיר ואל-הסוסים, וירמסנה
The Collocation משתין בקיר ועצור ועזוב and its Meaning, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft
לד ויבוא, ויאכל וישת; ויאמר, פקדו-נא את-הארורה הזאת וקברוה--כי בת-מלך, היא
טז וירכב יהוא וילך יזרעאלה, כי יורם שוכב שמה; ואחזיה מלך יהודה, ירד לראות את-יורם
ועם זאת, מתי בפעם האחרונה ראיתם אישה מפשילה את מכנסיה באמצע מקום ציבורי הומה אדם, מתיישבת ליד עץ למרות שאינספור אנשים בסביבתה ומשתינה להנאתה? כדאי לנפח את גלגלי האופניים And the messengers came again, and said: So speaks Ben-Hadad, saying: I sent to you, saying: You shall deliver me your silver, and your gold, and your wives, and your children

The Collocation משתין בקיר ועצור ועזוב and its Meaning, Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft

The next day Rav Ashi said to the Sages as a prelude to his lecture: We will begin with the treatment of our teachers, those kings who were greater than us in Torah knowledge but whose sins caused them to lose their share in the World-to-Come.

8
פרשן
Translations and explanations of the expression 3W! נדמה לי שבפעם האחרונה כתבתי על ילדה קטנה שהשתינה ממש בכניסה לחנות הום-סנטר בתלפיות, למרגלות קניון הדר המהודר, והכל בעזרת אמה האדיבה, נועלת העקבים, שהחזיקה את בתה המשתינה בתנוחה מיטיבה מעל למדרכה
מדוע רצה דוד להשמיד את בית נבל?
ולדידי צע"ג, האם בדין סנהדרין יתחייבו מיתה גם עולל ויונק של בית נבל? אלא שלא מובן לי מדוע לא להסתפק בהריגתו של נבל לחוד
חיפוש בתנך
The elders in this verse are presumably the Sages