אגודת הסטודנטים תל אביב. אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב

ההנהלה מורכבת משמונה חברי אגודה, הנבחרים מדי שנה על ידי מועצת האגודה זאת, למעט שנה אחת, , בה שלט באגודה תא "", בהנהגתו של
מקור התקציב העיקרי 80%-75% מגיע מדמי הרווחה שגובה האוניברסיטה מהסטודנטים, ואשר מועברים בחלקם הגדול לאגודה, בהיותה הספקית המרכזית של שירותי הרווחה ב המעמד מקנה לו את הזכות ליהנות ממרבית שירותי האגודה, אך הוא אינו יכול לבחור או להיבחר למוסדותיה

מועצת הסטודנטים למשפטים

ב- אישרה מועצת האגודה ברוב גדול תקנון חדש, שבין היתר ביטל את סמכויות הפיקוח והבקרה הללו, וביסס את עצמאותה של האגודה.

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב
רבים מפעילי האגודה בתחילת שנות ה-70 הפכו לאחר מכן ל ו: מיכאל קליינר, שכיהן כיו"ר האגודה הראשון מטעם תנועת החרות, אחריו שכיהן כיו"ר האגודה, שכיהנה כסגנית יו"ר האגודה, ופעילים נוספים כמו , ו, ואף , לימים שופט ב
מועצת הסטודנטים למשפטים
הצעת התקציב מוגשת על ידי הנהלת האגודה ומאושרת על ידי מועצת האגודה
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב
מאחר שנדרשה הסכמת האוניברסיטה להקמת האגודה מחדש ב-1983, תקנון האגודה נוסח על ידי האוניברסיטה, והעניק לאוניברסיטה סמכויות פיקוח ובקרה נרחבות על פעילות האגודה
החברה הציעה קורסי הכנה ל במחירים של עד 50% מהמחיר הממוצע בשוק אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב היא חברה מלאה ב, ולמעשה הייתה בגלגולה הקודם כ"אגודת הסטודנטים של ב" אחת ממייסדות ההתאחדות ב אז נקראה "התאחדות הסטודנטים העברים בארץ ישראל"
בדצמבר הוקמה האגודה מחדש, ביוזמה משותפת של תאי הסטודנטים המזוהים עם ועם ובחסות האוניברסיטה החברה עוסקת בהפקת אירועים, פרסום ושיווק, גיוס חסויות וקידום מכירות, ומנהלת פעילות עסקית-כלכלית שהאגודה, כעמותה, מנועה מלנהל

מועצת הסטודנטים למשפטים

כיום נמצאת החברה בבעלות קבוצת.

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב
ב-, בעקבות אי-סדרים כספיים שנתגלו באגודה, הוגשו כתבי אישום נגד ראשיה דאז, והאגודה פורקה וחדלה לפעול
מועצת הסטודנטים למשפטים
בתדלוק בשירות עצמי תינתן הנחה המשלימה את מחיר ליטר בנזין בשירות עצמי להנחה הנ"ל 25 אג' ממחיר שירות מלא
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב
נכון לשנת תשע"ד היו חברים באגודה כ-90% מכלל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת תל אביב
בשנת תשע"ז עומד תקציב האגודה על 6,444,000 ש"ח, ומחזור הפעילות הכולל שלה, לרבות פעילות היחידות המממנות את עצמן, עומד על כ-10 מיליון ש"ח אס"א תל אביב הוא איגוד ספורט שהוקם עבור ועל ידי סטודנטים במטרה ליצור אצל סטודנטים ואנשי באוניברסיטת תל אביב מודעות ל ול ואתגר לעשייה ופעילות
במסגרת היחידה נמצא בית הדפוס של האגודה, ונמכרות בה מקראות וחוברות מבחנים כך, למשל, היו האגודה, נושאי התפקידים בה וספרי החשבונות שלה כפופים ופתוחים לביקורתו של מבקר האוניברסיטה

אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב

החברה אחראית, בין השאר, על הפקת , אירועי "" ו.

5
אגודת הסטודנטים והסטודנטיות של אוניברסיטת תל אביב
עמוד הבית
כך, בבחירות שנערכו בדצמבר 2013 הצביעו 4,291 סטודנטים, אשר היוו כ-21% מבעלי זכות ההצבעה, שבאזורי הבחירה שלהם הייתה התמודדות והתקיימו בחירות
עמוד הבית
בראשה עומד יו"ר אגודת הסטודנטים, אשר מייצג את האגודה בפני רשויות האוניברסיטה ובפני גורמים חיצוניים