מכ ם עננים. מכמ עננים

אנטנות אקטיביות יכולות להיות קטנות ועדיין להיות מסוגלות לייצר אלומות צרות מלבד מיקום העצם הנצפה, בדרך כלל ביכולת המכ"ם להפיק מידע אודות כיוון תנועתו ו אם הוא בתזוזה, ואף גודלו וצורתו של העצם
רק בשנת , לאחר כניעת גרמניה הנאצית, הכניס הצבא האדום לשירות את מערכת - מכ"ם גילוי אווירי המבצעי הראשון לצורך זה בעיקר, בחלק מהמכ"מים המוטסים ישנו מצב פעולה ייעודי שתכליתו לתת חיווי על מטרות נעות על הקרקע

מכמ עננים

מכ"ם בקרה אווירית היושב בראש מגדל ב.

1
מכמ עננים
לקראת תום המלחמה, בשנת 1945, פורסם דבר קיומו של המכ"ם ברבים
מכמ עננים
שונה מאוד ממכ"ם קרקעי באופי העבודה ובאילוצים טכניים משקל קטן, הספק נמוך
מכמ עננים
ה מפענח את האות הנקלט, קובע את מרחקו מהמכ"ם בעזרת חישוב זמנים
במכ"מים מודרניים, מכ"מים של "מערכים מנוהלי פאזה" מעבד האות הוא מרכיב קריטי בביצועי המכ"ם כולו כמערכת שלמה תצוגה סינתטית הרבה יותר נוחה לקריאה על ידי המפעיל ובהתאם היא מאפשרת למצות מידע רב מאותו מכ"ם, אם כי הצגת "טרקים" בלבד, בהכרח גורמת לאובדן חלק מהמידע הגולמי
הדרישות ממכ"ם זה שונות, ביניהן דיוק גבוה וקצב דגימה גבוה של המטרה מרגע שיש עקיבה, אין צורך שהמכ"ם ישתהה ברציפות על המטרה כלומר, יהיה "נעול" עליה , אלא שאפשר לשלב בין המשך חיפוש מטרות לבין "עקיבה" שרובה יכול להתבצע רק חישובית

מכמ עננים

אופן פעולתו דומה לפעולת מכ"ם אווירי, אבל בגלל האופי השונה של הים רעשים שונים נדרש תכן מיוחד למכ"ם ימי.

מכמ עננים
אנטנות אקטיביות קשות לבניה ויקרות במידה משמעותית מאנטנות פסיביות
מכמ עננים
ניתן לסווג מערכות מכ"ם שונות לפי ה שהיא הזווית שנוצרת בין המשדר, המטרה והמקלט
מכמ עננים
מסומן X כיוון שתחום התדרים הוגדר כחשאי במהלך מלחמת העולם השנייה
יישום המחקר בחיל האוויר: מערכת טפסים מכמ למטרות תחזית מזג אויר ובדיקת עננים מצביע על המרווח בין כל שידור של המכ"ם בדרך כלל נמדד במיקרו־שניות
על המקלט להיות מסוגל לקלוט אותות חלשים מאוד, וכן עליו להיות דל רעש מטוסים מסוג זה, כגון , שפותחו על ידי , קרויים ""

מכמ עננים

ברוב מטוסי הקרב המתקדמים ניתן להשתמש במכ"ם גם לצורך מיפוי הקרקע וגילוי מטרות נייחות באמצעות מצבי SAR , וגילוי ועקיבה אחרי מטרות נעות באמצעות מצבי GMTI.

12
מכמ עננים
מכיוון שחוץ מהאונה הראשית של האנטנה, ישנן "אונות צד", כלומר, שידור וקליטה מתקבלים גם לאו דווקא מהכיוון הראשי אליו האנטנה תוכננה - המכ"ם קולט רעשי רקע שמקורם בדרך כלל מהקרקע גם כאשר הוא "מסתכל" לכיוון אחר מהקרקע באונה הראשית שלו
מכמ עננים
השפופרות הן התקנים גדולים בעייתי במכ"ם מוטס ובעלי נצילות נמוכה
מכמ עננים
גם כאשר האלומה משודרת במקביל לקרקע, היא תנסוק עקב צלילת פני כדור הארץ בכוון האופק