מניית אמזון. מניית עליבאבא גרופ

הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד מובהר בזאת כי לאנליסטים הממליצים עשוי להיות עניין בחברות עליהן הם ממליצים
קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר האינטרנט של "גלובס"

מניית עליבאבא גרופ

.

מניית עליבאבא גרופ
מניית עליבאבא גרופ
מניית עליבאבא גרופ

מניית עליבאבא גרופ

.

10
מניית עליבאבא גרופ
מניית עליבאבא גרופ
מניית עליבאבא גרופ