מרכז המחקר והמידע של הכנסת. עשור למרכז המחקר והמידע של הכנסת

", The Middle East Quarterly 16 1 : 37-46 "Political Reform and the Committee System in Israel: Structural and Functional Adaption", Journal of Legislative Studies 4 1 : 163-187
"Evaluation, Policy Learning and Evidence-Based Policy making", Public Administration 80 1 : 1-22

ומידע בעבודת

"Political Reform and the Committee System in Israel: Structural and Functional Adaption", Journal of Legislative Studies 4 1 : 163-187.

21
מרכז המחקר והמידע של הכנסת
"Establishing a Research and Information Center at the Knesset The Israeli Parliament ", World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council, 1-9 August, Berlin
עשור למרכז המחקר והמידע של הכנסת
"Establishing a Research and Information Center at the Knesset The Israeli Parliament ", World Library and Information Congress: 69th IFLA General Conference and Council, 1-9 August, Berlin
עשור למרכז המחקר והמידע של הכנסת
"Evaluation, Policy Learning and Evidence-Based Policy making", Public Administration 80 1 : 1-22
", The Middle East Quarterly 16 1 : 37-46

שירלי אברמי מנהלת מרכז המחקר והמידע בכנסת / ניהול משברים אגדה אסטרטגיה

.

12
פרשת גלעד נתן
עשור למרכז המחקר והמידע של הכנסת
עשור למרכז המחקר והמידע של הכנסת

עשור למרכז המחקר והמידע של הכנסת

.

18
עשור למרכז המחקר והמידע של הכנסת
שירלי אברמי מנהלת מרכז המחקר והמידע בכנסת / ניהול משברים אגדה אסטרטגיה
שירלי אברמי מנהלת מרכז המחקר והמידע בכנסת / ניהול משברים אגדה אסטרטגיה