צרעה גרמנית. סדרת הדבוראים Hymenoptera

חלות הדבש עשויות שעוות דבורים לבנה - צהבהבה בתוך הקן הצרעה הגרמנית תבנה תאים שבהם היא תטיל את הביצים ובדומה לדבור, גם פה המטרה היא להקים דור ראשון של פועלות חרוצות שימשיכו לטפל בתחזוקת הקן במקומה
המדביר המקצועי מרסס היישר לתוך הקן חומרי הדברה כימיים רעילים כואב, תזכרו זו לא עקיצה של דבורה

הדברת צרעת הפלך

ההדברה של הצרעה הגרמנית נעשית במספר דרכים.

צרעה גרמנית
וכמו שאומרים לדבורה לא מעוקציך ולא מדובשך וכו'"
הדברת צרעה גרמנית בצורה בטוחה החל מ
הדבורה היא תמיד דבורת הדבש אך השם זיבורא עשוי להתייחס הן לצרעות והן לדבורים
עמותת דבוראות בת קיימא
הצרעה כחרק קטלני הסכנה בבליעת צרעה בסוגייה בעבודה זרה יב ע"ב הגמרא קובעת שאדם שבלע זיבורא בוודאי ימות אלא שעל מנת לעכב את מותו עד שיספיק לצוות את ביתו ישתה חומץ: "אמר רב אידי בר אבין: האי מאן דבלע זיבורא, מחייא לא חיי, מיהו לשקייה רביעתא דחלא שמגז, אפשר דחיי פורתא עד דמפקיד אביתיה"
Toxicon 24 9 : 950—4 לעיון נוסף: ב"פורטל הדף היומי": על הצרעה כמקור לדבש במאמר "" צרעה גרמנית צרעה זו מתאפיינת בצבעיה העזים
מידות הגוף: אורך הפועלת כ - 20 מ"מ, אורך המלכה 23 - 25 מ"מ, אורך הזכר כ - 22 מ"מ הן חיות בו בצורה היררכית, בראש הקן עומדת המלכה ואותה משרתים הצרעות הפועלות

הדברת צרעה גרמנית בצורה בטוחה החל מ

מפרש שם רש"י: " צרעה אני הורג - בשבת, לכלות מזיקין, ואף על פי שאינה מועדת כאלו" כנחש ועקרב.

4
פורטל הדף היומי: צרעה מזרחית
רב פפא אמר: שתי צרעות הואי, חדא דמשה וחדא דיהושע, דמשה לא עבר דיהושע עבר"
סדרת הדבוראים Hymenoptera
העובדה ש"חיכוך" מופיע בראש רשימת חרקים מצביעה על האפשרות שמדובר בגירוי עור הנגרם כתוצאה מעקיצת פרעושים או אולי קרציות ולא במחלת עור שמקורה בזיהום פטרייתי או בקטריאלי
סדרת הדבוראים Hymenoptera
עיקר פעילותן בחודשי הקיץ המאוחרים
Bombus terrestris Linnaeus,1758 בומבוס האדמה Eucera Eucera aequata Vachal 1907 אורכו 12-16 מ"מ אין ספק לגבי הסכנה הנעוצה בהתקפה על ידי מספר רב של צרעות או דבורים ועל כך ניתן לשמוע מדי פעם גם בימינו
באיגרות ממלכי לכיש, ירושלים, אשקלון, מגידו, גזר וחצור אל פרעה, מתלוננים מלכי כנען על היד הקשה של השלטון המצרי ומבקשים עזרה נגד הח'בירו ההצעה אותה העליתי לאופן בו גרמה הצרעה לגירוש הכנענים אינה עולה בקנה אחד עם המשתמע מפשט דברי הברייתא בסוטה לו ע"א : "תנא: צרעה לא עברה עמהם

עמותת דבוראות בת קיימא

הטבע יודע לסמל על חרקים רעילים בעזרת שילוב הצבעים שחור-כתום-צהוב, שמופיעים על החרק הזה.

צרעה, דבורה ומה שבינהן
החומר הזה עלול לגרום לכוויות כימיות, ובמינון גבוה הוא עלול להיות מסוכן מאוד
מיהי הצרעה
לפי התו תקן שמופיע על החומרי הדברה שלנו, ניתן לחזור אחרי שעה ללא חשש
הדברת צרעת הפלך
ארס מוחדר באופן ישיר לגוף של התוקף בעזרת הכשה או עקיצה על אף שיש יצורים בטבע שגם "יורקים" ארס , ואילו רעל מוחדר לגוף בעזרת ספיגה בעור, מערכת הנשימה או מערכת העיכול