הקפות שניות. כבוד רשימת ענק של הקפות שניות

אגזים בכוונה ואשאל האם הממשיך לאכול קרעפלך במוצאי שמח'ת גם הוא עובר בבל תוסיף גם באשדוד, פתח תקווה בקפסולות וברחובות נערכו הקפות מצומצמות, עם רכבי שמחה שנדדו לאורך הרחובות, תושבים ששמחו דרך המרפסות - ושמחות קטנות בקרנות הרחוב
ישיבת 'רינת התלמוד' בקריית ספר עם הקלידן חיים מאיר זילברשלג בביהכנ"ס 'גלעד' בקריית יובל ירושלים, עם הקלידן יהודה גלברמן נחמן גולדברג

שידור חי מהקפות שניות בישיבת רמת גן

.

23
מנהג 'הקפות שניות'
ישיבת 'חברת אהבת שלום' בראשות המקובל הגר"י הלל בירושלים, תזמורת עד השעה 6:00 בבוקר
מנהג 'הקפות שניות'
הקפות שניות המרכזיות בנווה קדומים, עם תזמורתו של עמי כהן
מנהג 'הקפות שניות'
בזמנו אכן כבר היה ידוע ששמונה שערים הם כתבי האריז"ל המדוייקים, ומש"כ בשעה"כ הינו סולת נקייה ובניגוד למש"כ בפרע"ח שבטיישראל כתב: בזמנו אכן כבר היה ידוע ששמונה שערים הם כתבי האריז"ל המדוייקים, ומש"כ בשעה"כ הינו סולת נקייה ובניגוד למש"כ בפרע"ח במחילה מכתר"ה, לא הבנת את דברי מרן הראי"ה
מרן הראי"ה כתב שהביאו מקור לדבר מפע"ח, וזה אינו נמצא שם- ובכך יש לכאורה ריעותא שכן המקור אינו מקור, אבל אז הסביר שבאמת אין כאן ריעותא כי זה מופיע בשער הכוונות ש-"דבריו נחשבים למקובלים מאוד" מה שלא כתב על פע"ח , ותל"מ גוראריה כתב:את הנוהג לערוך הקפות שניות ברחובה של עיר, ועם תזמורת, הנהיג כמדומה לראשונה הגרי"י פרנקל זצ"ל רבה של ת"א, עוד בשמשו כ'רב השכונות' בדרום העיר
כך נוהגים גם כיום אשכנזים בני הדור הישן, וכן בני , כאשר קוברים נפטרים חשובים כגון ואישי ציבור אולי כאן המקום להדגיש את שאינו ידוע להרבה לומדים שליט"א, וטועים בזה פעם אחר פעם, שמנהג הספרדים לאו בחדא מחתא מחתינהו, ולא את שנהגו בארצות המזרח והבלקן, כמו טורקיה ויון, או מצרים ובבל, נהגו בארצות צפון אפריקה כגון מרוקו טוניס ואלג'יריה או לוב כידוע, ולכן גם את שכותב הרב עובדיה זצ"ל למשל או שאר מנהגי המקובלים למשל, בדרך כלל אין זה אומר כלום לגבי שאר מנהגי הספרדים, וצריך לידע בכל מקום לגופו, כך שקשה לומר "מנהג הספרדים" על סמך עדותו של חכם אחד שיחי', גם אם הוא מלומדי

מנהג 'הקפות שניות'

תוך זמן קצר הפכו ההקפות בישיבה לאירוע המרכזי של גוש-דן במוצאי שמחת תורה והן נמשכות ממש עד לאור הבוקר.

4
הקפות
היכל ישיבת תורה ודעת רחוב חזקיהו שבתאי 10 שכונת רמות ירושלים, עם הזמר אביגדור רוט והקלידן חיים יוסף
הקפות
הקפות הן דתי בו קבוצת אנשים מקיפה בהליכה או בריקודים מקום או עצם מסוים, בדרך כלל דבר קדוש
שידור חי מהקפות שניות בישיבת רמת גן
קהילת חניכי הישיבות ברחוב חברון בבני ברק, עם הזמר יחיאל ליכטיגר והקלידן דודי ביכלר
מנהג ההקפות בשמחת תורה הוא ככל הנראה מנהג מאוחר שהחל ב ישיבת 'אור החיים' בירושלים בראשות הגאון רבי ראובן אלבז, אלפים מכל קצוות הארץ נוהרים לישיבה בליווי תזמורת
ייתכן גם שהמנהג נוצר בהשפעת עמי האזור הנכריים והורה מרן הרב קוק זצ"ל לנגן בהן בכלי שיר, כדי שיהיה ניכר שכבר מוצאי יום טוב, ולא יֵראו כמוסיפים בארץ ישראל אורח משפט קמב

מנהג 'הקפות שניות'

משפחת לאו-פרנקל דואגת להדגיש את זה, ומציינת שהדבר נעשה בשנת הת"ש, במקביל לשואה, בכוונת מכוון.

20
כבוד רשימת ענק של הקפות שניות
על יסוד הנהגה זו, נהגו בכך בחוגי המקובלים לערוך הקפות שניות במוצאי החג, להוציא ספרי תורה לאחר אמירת פסוקי '' עם כל פרטי המנהגים כפי שעורכים את ההקפות בלילה הראשון
שידור חי מהקפות שניות בישיבת רמת גן
ואף הן לכבוד התורה, ולכן יש בהן מצווה
שידור חי מהקפות שניות בישיבת רמת גן
לאורך השנים נרשמו מספר תקריות בהן חוגים ופלגים שונים יצאו נגד מעמדי 'הקפות שניות' הנערכות על ידי חסידי חב"ד , אך ברובם המכריע של המקרים הסתיימו הדברים בהבנות משותפות