מבטח שמיר מניה. מבטח שמיר

החברה, מבטח שמיר אחזקות בע"מ, הינה חברת החזקות המחזיקה מספר חברות העוסקות במגוון תחומים
פעילות מבטח שמיר מתמקדת בתחומים הבאים: - השקעות בחברות הזנק

מבטח שמיר

.

24
מבטח שמיר
מבטח שמיר
מבטח שמיר

מבטח שמיר

.

8
מבטח שמיר
מבטח שמיר
מבטח שמיר

מבטח שמיר

.

29
מבטח שמיר
מבטח שמיר
מבטח שמיר