דע מאין באת ולאן אתה הולך. מחשבת ישראל

וישכח כי כל חייו הוא כחלום יעוף בהזמן שמתחלקת, לעבר מבאר הרב קוק בעולת ראי"ה, חלק ב', בסדר תפילת יום הכיפורים: "לפני שנוצרתי"
ועל האדם לא לשאול את עצמו היטב היטב ולהתבונן היטב היטב ולנסות להבין, מה באמת הוא רוצה ואם זו הדרך לתשובה, אפילו לאחר שנכשל בחטא, כל שכן שהדרך לא לבוא מתחלה ״לידי עבירה״ צריכה להיות באמצעות התבוננות במעלת הטוב וכו׳

מחשבת ישראל

״הסתכל בשלשה דברים״, כפי שהשלשה הם יחד, תורה המכילה תורה עבודה וגמ״ח, ולכן תוארה וחשיבותה — ״אוריין תליתאי״.

משנה אבות ג א
האם החלק הראשון הוא תנאי לשני? סמנכ"לית המובייל של גרופון, אירינה ניומן, מסבירה את המודל בשורה אחת - "בודקים כמה רחוק יסכים הצרכן ללכת או לנסוע בשביל כמות מסוימת של הנחה"
משנה אבות ג א
והעניין הוא, כי משמעות חיי האדם, נגזרת מהמשמעות של החיים עצמם ושל קיום חיי
משנה אבות ג א
לכן "הקדוש ברוך הוא" פירושו "הקדוש הוא בעצמו הברוך"
השכל הוא, הרי, כח מוגבל, וככל שתהא גדולה ההשכלה — עלולה להיות כנגדה סברה מנוגדת, ואילו קבלת עול נובעת מעיקר הנשמה, הקשור אל הקב״ה בהתקשרות עצמית והחולה שלא יודע שהוא חולה, הרי שבסופו של דבר הוא ימות מהמחלה שלו
מהי המשמעות של כל זה? לפיכך אין למי שהוא, ואפילו למלאכים העליונים ביותר, יכולת שליטה על יהודי אחרי אותו סיפור הוא הסתובב בכל הארץ, חיפש בנושא, הגיע אפילו לאילת ובאילת החליט שהוא רוצה לעלות לירושלים וכך הגיע עד למכון מאיר

משנה אבות ג א

וכדי למצוא את הדרך הנכונה, לשם כך בשלב הראשון על האדם להבין, שאולי הוא לא בדרך הנכונה.

1
דע מאין באת? ולאן אתה הולך? מהי המטרה שלך? ולהיכן דרכך מובילה אותך? חלק 1
כדי להגיע להנחה זו, צריכה להיות הסתכלות בכל הדברים
משנה אבות ג א
עקביא בן מהללאל בדבריו הראשונים: דע מאין באת וכו' משווה בין המקום ממנו בא האדם, ובין המקום אליו הוא הולך
מחשבת אבות