משוב להורים. ‎משוב תלמידים והורים on the App Store

And what about creating a better sorting parameters? Like ones that can be actually used for our convenience
Gmail done years ago what the devs cannot do now Trying to find a grade I got feels like a trip to Bituah Leumi

‎משוב תלמידים והורים on the App Store

.

6
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store

‎משוב תלמידים והורים on the App Store

.

‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store

‎משוב תלמידים והורים on the App Store

.

5
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store
‎משוב תלמידים והורים on the App Store