רעיונות לפיקניק. רומנטיקה באופן טבעי

חיילים מצייצים מדיה בע"מ אינה מתחייבת לכך שאתרי האינטרנט או השרתים התומכים באתרי אינטרנט אלה או כל תקשורת אלקטרונית שנשלחה על ידי האתרים הינם נקיים מוירוסים או מגורמים מזיקים אחרים כלשהם פיקניק רומנטי בטבע זוגות רבים שמתחילים לצאת, בני זוג או נשואים שרוצים להפתיע במחווה רומנטית עושים זאת באמצעות התארגנות לפיקניק מהסרטים בטבע
התכנים שהגולש ימסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האתרים בפרט והאינטרנט בכלל החליטו אתרי חיילים מצייצים לפרסם תוכן שמסרת - יהיו רשאים לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתם המוחלט ובכלל זה לקצרו

רומנטיקה באופן טבעי

אתרי חיילים מצייצים מספקים קישורים אלה רק לנוחותם של משתמשי אתרי אינטרנט אלה, והכללתו של קישור כלשהו לאתרי אינטרנט כלשהם לא מהווה הסכמה של האתר לתוכנם של אתרי אינטרנט אלו.

5
רומנטיקה באופן טבעי
רק אז פתחו את המטפחת והפתעה! אם אתם משכימי קום תוכלו לעשות זאת עם הזריחה
רומנטיקה באופן טבעי
תכנים אלה אינם מבטאים את דעת האתרים או עמדתו ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם
רומנטיקה באופן טבעי
ניתן לרכוש גביעי יין וכלים מעוצבים חד פעמיים שישדרגו לכם את הפיקניק
כל התוכן מסופק "כמו שהוא" AS IS ו"כמו שהוא זמין" AS AVAILABLE שילוב מחוות רומנטיות בפיקניק על מנת להפוך את הפיקניק לחווייתי ומעשיר תוכלו להכין כמה דברים מראש כדי להפתיע את הצד השני
האתרים לא יהיו אחראים בשום מקרה לתוכנם של אותם אתרי אינטרנט

רומנטיקה באופן טבעי

הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתרים לפי כל דין.

רומנטיקה באופן טבעי
רכשו סלסלת פיקניק גדולה מקש עם מכסה ואם לא הסתפקו בצידנית
רומנטיקה באופן טבעי
הגולש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידו ומתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך
רומנטיקה באופן טבעי
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתרים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי
אתרי חיילים מצייצים מעודדים את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתרים, תוך השתתפות פעילה של הגולש ושל יתר משתמשי האתרים בהם בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי
פרשו מפה משובצת, הדליקו נרות ופרסו את המאכלים והשתייה פיקניק רומנטי בלילה אם אתם מתחילים את הפיקניק הרומנטי שלכם בשעת בין הערביים וצופים בשקיקה בשקיעת השמש למרגלות חוף הים, תוכלו להמשיך אל תוך הלילה בהתאם למזג האוויר וליהנות מחוויה ייחודית, גלים מקציפים ועוד

רומנטיקה באופן טבעי

אתרי חיילים מצייצים שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים או עדכונים המתייחסים לתוכן או לגופו של התוכן של אתרי האינטרנט או לפורמט של התוכן בכל עת ללא הודעה מראש.

12
רומנטיקה באופן טבעי
תנאי השימוש המעודכנים יהיו בתוקף ממועד פרסומם באתרי חיילים מצייצים
רומנטיקה באופן טבעי
אתרי חיילים מצייצים מצהירים בזאת במפורש כי אינם אחראים לכל הצהרה או התחייבות מכל סוג שהוא, מפורשות או מרומזות, לרבות אך לא רק התחייבות להתאמה למטרה מסוימת כלשהי, לאי הפרה של זכויות צדדים שלישיים, או בקשר לפעילותו של אתרים אלה זה או לתוכנם
רומנטיקה באופן טבעי
ניתן למקם את הפיקניק גם על ראש גבעה ולצפות בנוף האורבני המואר בלילה שישדרג את האווירה