עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. Before you continue to YouTube

למרות שלעיתים היינו חצופים, למרות שלעיתים היינו חסרי סבלנות ולמרות שלעיתים אף ממש פרקנו כל עול — הקב"ה עדיין זוכר לנו את ההתמסרות הטוטאלית, את ה"קפיצה אל המים הקרים" תרתי משמע בים סוף ואת ה"נעשה ונשמע" שבמעמד מתן תורה בהר סיני כל הפרטים כולם קשורים לתוכנית האלוקית הכללית, שתכנן עבורנו הקב"ה בקפידה רבה - תכנית שמטרתה לעזור לנו לצמוח ולטפס בסולם הרוחניות ולמלא את הפוטנציאל העצום שטמון בנו
לצד הכשרתי כמאמן מנטלי, בשנים האחרונות אני מרצה בפני ארגונים, בני נוער, מכינות קדם צבאיות וחברות עסקיות אני שומעת את החרדה ושותפה לה

''עם הנצח לא מפחד מדרך

אני מבקש להביע בשם ממשלת ישראל וכל עם ישראל את הכאב העמוק שאנחנו חשים.

Before you continue to YouTube
וכאן יש לחזור ולהדגיש — אין באמירה שלעיל בכדי לטעון שאין או שיש הבדלים בין נשים לגברים, אלא רק לקבוע שמי שמניח מראש הבדלים מטאפיזיים בין המינים ו כובל את חופש הבחירה על סמך ההבדלים הללו, עושה מעשה בלתי מוסרי
עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה
הבנה זו קשורה לשתי נקודות נוספות בפרשה
לא מפחד מדרך ארוכה
כי כך היא תכונת המחשבה
בחוברת חדשה שהוציא, "להיות אם בישראל", כותב הרב יוסף קלנר כי הגברים זקוקים ליסוד הנשי הרגשי, החם, המכיל "שישרה רוגע בעצם תום מציאותו", ובהמשך: "אישה החיה בצל תרבות שאינה מייחסת ערך לאופי הנשי, וקוראת לה לפתח את הצדדים הגבריים שבאישיותה, כדי שתוכל גם היא 'לעשות כסף' ו'קריירה', ובכך להיות מכובדת ומקובלת ולתפוס מקום בחברה - כיצד תתייחס אישה כזו להקמת משפחה והולדת ילדים? קשרתי את גורלי בגורל העם היהודי המעבר מספר לספר מציין מעבר מתקופה לתקופה, וכמו בחיים - כל מעבר הוא קשה אך אי אפשר בלעדיו, ולנפש לוקח זמן להשתחרר מצורת חיים אחת ולהתרגל לאחרת
הגוף צריך להכיל נשמה גדולה וכוחות רבים, והוא צריך להיות חזק ומותאם לגודל התפקיד המוטל עליו

עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה

אני זוכר את המלחמה, את ההיאבקות.

16
Before you continue to YouTube
שני ציבורים אלו עברו תהליכים מקבילים של הקצנה מסוימת, הקצנה לאומנית: מחד-גיסא התחרדות הציבור הדתי-לאומי ומאידך-גיסא התערטלות הציבור החילוני מערכי היהדות
לא מפחד מדרך ארוכה
לעיתים נדמה כי הציונות הדתית מהווה איום בעיני החברה הישראלית, אך תחילה יש להבין כמה תהליכים עמוקים ותמורות המתחוללות בקרב החברה הישראלית במאה ה-21
הנצח לא מפחד מדרך על פמיניזם דתי ותיקון עולם
ערכנו כבני אדם בעלי צלם אלוהי הוא שווה וקיבלנו בכך הזדמנות שווה — מכאן ואילך כל אחד ואחת יפתחו את שונותם הייחודית