תנועת המרי העברי. תנועת המרי העברי

כאשר התברר שממשלת בריטניה מתחמקת מהתחייבותה לקבל את המלצות הוועדה, חודשו הפעולות בין פעולות אצ"ל ולח"י במסגרת תנועת המרי: תקיפת תחנות רכבת וקטרים, תקיפת שדה התעופה הבריטי בקסטינה, חטיפת קצינים בריטיים, תקיפת בתי המלאכה של הרכבת במפרץ חיפה, ועוד
הבריטים הצליחו לעצור אלפים מראשי הנהגת היישוב, הם גם מצאו סליק ענק בקיבוץ יגור ובתוכו נשק רב בקיבוץ מיזרע נמצאה כרטסת עם שמות חברי הפלמ"ח שכתובים בקוד

שער שלישי

הדיונים על המבצעים המוצעים לא יהיו פורמליים.

תנועת המרי העברי
בספטמבר החליטה מליאת הוועד הלאומי על פרישתם של כל נציגי היישוב מן הוועדות הממשלתיות, ובתגובה הקפיאה הממשלה את הקצבותיה לחינוך, לבריאות ולעזרה סוציאלית
Jewish Resistance Movement
עם ראשית פעולותיה של תנועת המרי העברי התעורר הצורך להקים גוף ציבורי לאישור כללי של הפעולות, שלמרביתן היתה משמעות מדינית ואף בין-לאומית
ליל הרכבות
התחזקותו הכלכלית והצבאית של הישוב היהודי בא"י בתקופת מלחמת העולם ה- 2 אפשרה לו לפתוח במרד
The operations board, who approved operations plans, was made up of of the , of the Irgun and 1917—1985 of the Lehi לאחר הכנות קפדניות, שנשמרו בסודיות מחשש למניעת הפעולה על ידי הבריטים, הוחל במפעל ההתיישבות הגדול ביותר שידע היישוב עד כה
היו רבים ובראשם חיים ויצמן שתבעו להפסיק מיד את המאבק המזוין בבריטים והיו אחרים שרצו להמשיך בו התוצאות היו מרשימות וכשלושים אסירים שוחררו מהכלא

Jewish Resistance Movement

הפעולות הביאו לכך שהבריטים הידקו את העוצר והבדיקות בדרכים כנגד האוכלוסייה.

4
Jewish Resistance Movement
למרות הסיכויים הקלושים להצליח, הגיעו לארץ עשרות אלפי מעפילים בעשרות אוניות
Jewish Resistance Movement
תגובת נקם בעקבות "השבת השחורה": פיצוץ מלון המלך דוד: בעקבות השבת השחורה הוחלט שיש להגיב בחריפות, ועדה בשם: "ועדת איקס" אישרה לאצ"ל תוכנית פיצוץ מלון המלך דוד, שם שכן המוקד המרכזי של הבריטים בארץ ישראל
שער שלישי
בפעולה נהרגו בריטים, ערבים ויהודים רבים
על ידי כך שמעמידים את נשק החופש אל מול הכידון המשעבד" התורם השני היה מר חיימסון, בעל כריכייה ידועה בירושלים וקרובו של יהושע גולדשמיד "גל" ששימש מחסנאי באצ"ל
דבר זה יחייב את ההגנה להתחיל בפעולות שיטתיות נגד המנגנון הממשלתי והמשטרתי תקשורת, משרדי בולשת, תחנות משטרה, מחנות משטרה ניידת ובהמשך גם פגיעה בדרכי התחבורה מסילת-הברזל, גשרים, שדות-תעופה ונמלים כדי לגרום לשיתוק התחבורה ביבשה, בים ובאוויר וכך הפכה ביריה לסמל של ההתיישבות היהודית בגליל

שער שלישי

בתחום העלייה : הבריטים ערכו מצוד אחר אוניות מעפילים, מטוסים בריטים סיירו מעל החופים במטרה לתפוס אוניות מעפילים.

5
תנועת המרי העברי
תגובות הבריטים לפעולות תנועת המרי : בתחום ההתיישבות ניסו הבריטים בכל כוחם לקיים את חוק הקרקעות ולמנוע מיהודים להתיישב ברוב אזורי א"י
מתנועת המרי העברי למאבק בפורשים
בראש הוועדה ישב בתוקף תפקידו כרמ"א של ההגנה
הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה
בקרב עם הבריטים נהרגו 9 לוחמים, חלקם מהבורחים וחלקם מהמשחררים וכן נתפסו 8