משרד הבריאות אזור אישי. משרד הבריאות העביר לרשויות מידע אישי על מיליוני ישראלים בתקופת הקורונה

אם אינכם זוכרים מתי הונפק עבורכם דרכון, חפשו את תאריך ההוצאה כפי שמסומן בתמונה זו: שימו לב! לצד מאות הרשויות אישרה הוועדה גם בקשות להעביר מידע לגופים אחרים: באוקטובר 2020 אישרה הוועדה להעביר רשימת חולים ומבודדים בקרב עובדי הוראה, וכן חולים ומבודדים בני שלוש עד 19, בנימוק של קידום בריאות הציבור אין להשתמש בתכנים ובנתונים המופיעים באתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי
© סופק על ידי הארץ שיעור בקפסולות במודיעין, בנובמבר תוכלו גם לבקש לקבל אותה במייל

תעודת התחסנות נגד קורונה

התעודה תיכנס לתוקף 7 ימים מקבלת מנת החיסון השנייה לא כולל יום מתן החיסון.

9
אזור אישי
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אינה מבצעת כל שינוי בנתונים, אלא מעבדת אותם לצורך הצגתם בלבד, ומכל מקום אינה אחראית להם
אזור אישי
תנאי השימוש וכל הקשור באתר נמצאים בשיפוטו של הדין הישראלי
תעודת התחסנות נגד קורונה
המידע המשמש לזיהוי מתעדכן מול מרשם האוכלוסין אחת לחודש
בחיפוש מוצרי ביטוח על שם קרוב שנפטר תוכלו למצוא מידע על קיומם של כל מוצרי הביטוח של הקרוב מכלל חברות הביטוח ובלבד שהינם בתוקף המידע מהווה אינדיקציה לקיום מוצר ביטוח בלבד, אינו מעיד בהכרח על קיומן של פוליסות ביטוח כלשהן ולא ישמש ראיה לקיומה של פוליסת ביטוח
עוד לא התחסנת נגד קורונה? חשוב לשים לב שאין לכם מוצרי ביטוח כפולים לדוגמה 2 פוליסות ביטוח זהות עבור אותה דירה © סופק על ידי הארץ חיסון נערים בקופת חולים בראשל"צ, בתחילת השבוע

אזור אישי

כמו כן, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי ובלא התראה מראש את פעילות האתר.

22
תעודת מתחסן, תו ירוק ותעודת החלמה מקורונה
כל מחלוקת בין משתמש או גולש באתר זה ובין רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בשל פעילות, חיפוש או גלישה באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים
הר הביטוח
קראו הסבר על מנוע החיפוש, התיק הביטוחי ועל מוצרי הביטוח המוצגים באתר בעמוד השאלות והתשובות
משרד הבריאות העביר לרשויות מידע אישי על מיליוני ישראלים בתקופת הקורונה
במאי 2020 אישר המשרד להעביר מידע למשרד האוצר על מאומתים, מבודדים ומאושפזים, וכן מידע מסכם על חקירות אפידמיולוגיות כפוף להחלטת ממשלה
הגבלות על השימוש באתר השימוש באתר מיועד למטרות פרטיות בלבד אם מספר תעודת הזהות הוא של קטין שעדיין לא הונפקה עבורו תעודת זהות , יש למלא ביום, בחודש ובשנה "נתון חסר"
המידע המשמש לזיהוי מתעדכן מול מרשם האוכלוסין אחת לחודש ברוב המקרים המידע הועבר בלי הסכמה או ידיעה, אך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות

אזור אישי

אישור זה בתוקף ל־72 שעות.

29
תעודת מתחסן, תו ירוק ותעודת החלמה מקורונה
השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן, ושימוש בו מהווה הסכמה לתנאי השימוש
הר הביטוח
המידע המוצג באתר האתר והמידע המוצג בו ניתנים כשירות לאזרח
תעודת התחסנות נגד קורונה
פשוט מלאו את הפרטים, ואם אתם זכאים לתעודת התחסנות או לתעודת החלמה - היא תונפק לכם מיידית