מס שבח דירה שניה. מס שבח על דירה שניה: כמה משלמים ואיך מחשבים?

המס הזה אינו זהה לכולם: לרוכשי דירה יחידה יש פטור עד תקרה מסוימת, בעוד למשקיעים להם כמה דירות יש מס בשיעור גבוה יותר! כמו כן במידה ובבעלותו של אדם לפני מותו שתי דירות, מומלץ להעביר את אחת הדירות ללא תמורה ליורשיו עוד בחייו, וכך לאחר ההורשה יוכלו היורשים ליהנות מפטור מלא ממס שבח במכירת דירת הירושה הגשת הצהרה ושומה עצמית לרשות המסים בהתאם למסלול הנבחר
לשם הדגמה אם קניתם דירה ב-1 מיליון שקל ומכרתם אותה ב-1 בחישוב פשוט אנחנו מבינים שבתהליך הזה אנחנו בתור משקיעים מפסידים המון המון כסף על מיסים, שימו לב מדובר פה על סדר גודל של מאות אלפי שקלים, מה שאנחנו יכולים לחסוך בתיכנון נכון כמו שאתם תראו עכשיו

מכירת דירה שניה

הוצאות מותרות לניכוי ממס: הסעיף קובע שיש לייחס הוצאות בהתאם.

מכירת דירה שניה
למעשה, ניתן לקבל פטור ממס שבח במכירת "הדירה העיקרית" גם כאשר בבעלות המוכר זכויות בנכס נוסף, בכל אחד מ-5 המקרים הבאים: חלקו של המוכר בדירה הנוספת אינו עולה על שליש 33% בהנחה והמוכר בעל עד שליש מהזכויות בדירה נוספת יחד עם שותפים נוספים אשר אינם תא משפחתי — כלומר לא כולל ילדים עד גיל 18 או בני זוג , אין הבעלות בשליש הדירה מפריעה לו במכירת הדירה העיקרית בפטור מלא ממס שבח
פטור ממס שבח
כך, מכירת דירה ע"י מי מבני הזוג במהלך הנישואין תוך ניצול פטור לפי פרק חמישי 1 לחוק, באה במניין הפטורים של בן הזוג השני גם אם הדירה הנמכרת היא דירתו של בן הזוג האחר לפי הסכם הממון
מס שבח במכירת דירה שנייה
בגלל שאלו עסקאות קצרות ובדרך כלל יש בהם סיכון גבוה יותר מעסקאות נדל"ן מניב, כל שקל שאנחנו חוסכים בדו"ח האפס שלנו הוא חשוב ומשפיע על אחוזי הרווח הסופיים שלנו, אני מזכיר אנחנו לא נספיק להשכיר את הדירה למשך הרבה זמן, ולכן להוצאות של הקנייה והמכירה יש משקל גבוה מאוד בעסקה
נוסף על כך, המחוקק ייחד פטור עצמאי ונפרד במס שבח על מכירת דירה שהתקבלה בירושה המחוקק היה ער להיווצרות המצב הזה ואיפשר החלפת דירות מבלי לחייב בתשלום מס רכישה בתעריף הגבוה, במידה ועומדים בדרישת החוק
ועדת הערר סירבה לכך, מאחר שהדירה הנמכרת לא עמדה במבחן התכנוני הוא רכש אותה כמחסן ולפי היתר הבנייה מדובר על חדר כביסה יש לבחון את הזכאות לפטור או הקלה במס באופן אישי ופרטני מול עורך דין, והכול לפי הנתונים הספציפיים, העשויים להשתנות בכל מקרה לגופו

מס שבח על דירה שניה: כמה משלמים ואיך מחשבים?

במצב זה הם בעצם נחשבים לבעלי שתי דירות, ולכן לכאורה לא זכאים לפטור.

17
מס שבח
בודקים מהו השווי של דירה כזו, אילו לא היו לה זכויות בנייה
פטור ממס שבח
מומלץ לבחון את לשון החוק במקרי המכירה או הרכישה טרם חתימה על הסכם המכר והגשת דיווח לרשות המיסים בגין העסקה
רשות המיסים
עדכון לשנים 2020 — 2021 עקב נגיף הקורונה — הארכת המועד למכירת הדירה — בהתאם לחוק הארכת תקופות ודחיות מועדים בעניני הליכי מס ומענקי סיוע נגיף הקורונה החדש — הוראת שעה — תיקוני חקיקה , התש"ף — 2020 — סעיף 3 לחוק זה קובע כי בחישוב התקופות שנקבעו בהוראות חוק מיסוי מקרקעין, התקופה שמיום ה-1
כל זאת, בתנאי שמכירת הדירות נועדה לרכישת דירה חלופית אחת במקומן וששוויה של הדירה החדשה הינו לפחות 75 אחוז משווי שתי הדירות שהוא מוכר אני בתור משקיע שרוצה לרכוש את הנכס הראשון שלו עשיתי חקר שוק וקניתי את הדירה הראשונה שלי שהיא דירה מס' 1 ושילמתי עליה 0 שקלים מס רכישה
השאלה אם הולכים ישר לפי החוקים בקניית דירה שניה יש מס רכישה של 5% ומעלה לפי מדרגות

דירה שניה ומס רכישה

משכך, מחד — החוק אמנם מאפשר שימושים נוספים בדירה לדוגמה: הקצאת חדר אחד לצורכי משרד או עסק , ומאידך — חשוב להקפיד שהשימוש הנוסף יהיה טפל לשימוש העיקרי למגורים ולתשומת לב, בעקרון, עליו להשתרע על פני שטח של עד 50% ומעלה מהשטח הכולל של הדירה, שאחרת יישלל הפטור.

7
דירה שניה ומס רכישה
אם בבעלות הרוכש דירה אחת נוספת לדירה הנרכשת שתימכר תוך 18 חודשים , יראוהו כבעל דירה יחידה
פטור ממס שבח במכירת דירה שניתנה במתנה (זכות)
כמו כן, על קנס הגירעון יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק
מס שבח
הערה לעניין זה: האמור הוא לפי הוראת תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין, אשר תוקפה החל מיום 01