מודל אוניברסיטת בר אילן. לימודי פסיכותרפיה פסיכודינמית

מטרת הטקס היא לברר את האמת, ואמת זו ניתנת לגילוי בכמה צורות חז"ל תיארו אמצעים מעצימים נוספים בטקס, כגון הסרת תכשיטיה והחלפת בגדיה לשחורים או מכוערים סוטה ח ע"ב , ובכך נמחקת, כביכול, האישיות הפרטית
קול קורא זה מזמין את חברי לפי מערכת המשפט המקראית, בכל מקרה שבו יש אשמה או תביעה נגד אדם צריכים לבוא עדים ולהעיד בפני שופט

פרשת סוטה: אורדיאל / מאיר בר

הרעיון העומד מאחורי בליעת עפר המשכן, המים הקדושים והדיו הקדושה שבה נכתבה התורה הוא שהם יבדקו את טהרת האישה ואת נכונות דבריה.

22
אוניברסיטת בן
ליתר דיוק, טקס האורדיאל עומד בסתירה מהותית לכל סדר משפטי ממוסד שהוא, וזאת הסיבה שטקס זה הוא לא רק נדיר אלא למעשה נמצא בתהליך מתמשך של היכחדות
פרשת סוטה: אורדיאל / מאיר בר
ייתכן שהתורה אימצה את טקס האורדיאל בתנאי נוסף, ולפיו בחינת הנאשמת לא תגרום לה נזק של ממש
אוניברסיטת בן
דוגמה מודרנית להשפלה בטקסי-מעבר ניתן לראות בטירונים אשר מעמדם החדש מוליך אותם, כמעט בהכרח, להשפלה במעמדם, בשערותיהם, בבגדיהם ובגופם
במסגרת קול קורא זה ניתן להגיש בקשה לקבלת מימון המאפשר שימוש ללא ההגבלות הנ"ל איור: מנחם הלברשטט הטקס שבו מחויבת הסוטה לשתות את מי-המרים הוא טקס אורדיאל Ordeal , מילה שמוצאה בגרמנית עתיקה ובה משתמשים במדעי החברה כדי לתאר סוג מסוים של טקסים
אין ספק כי רבים היו באים לראות את האישה בשעתה הקשה שהרי מדובר בסיפור של מין משולב במוות אפשרי , ובטקס נדיר למדי צדקת שתשתה את המים אינה חוששת כי בטוחה היא בצדקתה, ובשערי הצדק של המקדש שבו היא נמצאת, וממילא המים לא יחוללו בה דבר

אוניברסיטת בן

לסיום נעיר שלמרות שכל פרט מפרטי הטקס הוסבר הרי שלא ניתן להתעלם מחריגותו על רקע משפטי התורה.

10
פרשת סוטה: אורדיאל / מאיר בר
לימודי פסיכותרפיה פסיכודינמית
ואף שבתקופה הבתר-מקראית הוענק לטקס צביון משפטי עם תובנות של ענישה כמו 'מידה כנגד מידה' , הרי שבחברה ממוסדת ובעולם שבו נפרץ החוק מדי יום, נעשה הטקס תדיר מדי עד כי איבד את ערכו וסופו שהתבטל
לימודי פסיכותרפיה פסיכודינמית
אם בכל יום באו אורחים וזרים לראות במעשה המקדש ובנפלאותיו, ביום שבו בוצע טקס מעין זה המתואר כאן גבר מספר הצופים על אחת כמה וכמה
פורסם במוסף '', 'מקור ראשון', א' בסיון תשע"א, 3 כתיבה היא צַיין תרבותי של חברה בעלת מינהל, והעובדה שכהן כותב את פרשת הסוטה מלמדת על מקומה החשוב של הכתיבה בחברה ובדת
מצב זה גורם שהיא נאסרת על בעלה, ובהכרח לגירושין בראשית המעשה מביאה האישה קרבן לה', וליתר דיוק: הקרבן הוא של בעלה יוזם הטקס, ככתוב: 'והביא את קרבנה עליה', כך שניתן לראות בקרבן זה קרבן משותף של בני הזוג

קטלוגים

ות הסגל המעוניינים בתמיכה כספית של היחידה, להגיש הצעות לרכישת אמצעי הוראה מבוססי טכנולוגיה.

16
אוניברסיטת בן
נראה, אם כן, כי התורה אימצה טקס אורדיאל קדום, אבל רק במקרה מיוחד של טענת איש כלפי אשתו, ובתנאי שייעשה שימוש בכתיבה שתקנה תוקף א-לוהי לטקס
פרשת סוטה: אורדיאל / מאיר בר
סיסמאות גישה המעוניינים לגשת מתוך הקטלוג המאוחד של רשת הספריות למשאבים אלקטרוניים כגון: כתבי-עת אלקטרוניים, ספרים אלקטרוניים, תוכן עניינים - מומלץ להזדהות באמצעות הקשה על כניסה לחשבון משתמש
אוניברסיטת בן
זה סופם של עבריינים העושים בסתר ומשמים מגלים את חטאם ברבים והם באים על עונשם